Serveis didàctics

Olerdola

Els serveis didàctics de TRÍADE arriben a tots els cicles del sistema educatiu. Els nostres tallers i visites didàctiques utilitzen una metodologia on la participació activa, la interacció i l’empatia de l’alumne converteix la seva relació amb el patrimoni cultural i natural en una experiència vivencial. Tot per promoure actituds crítiques i formentar la comprensió analítica dels estudiants.

Els serveis didàctics de TRÍADE arriben a tots els cicles del sistema educatiu. Els nostres tallers i visites didàctiques utilitzen una metodologia on la participació activa, la interacció i l’empatia de l’alumne converteix la seva relació amb el patrimoni cultural i natural en una experiència vivencial. Tot per promoure actituds crítiques i formentar la comprensió analítica dels estudiantsTrobareu les fitxes de tots els nostres serveis didàctics en aquest nou portal: viapenedes.com