L'Església romànica de Sant Valentí de les Cabanyes i els seus frescos medievals Entre fonts i forns

Serveis de turisme cultural

Sant Valentí de les Cabanyes és una bella església emplaçada a les Cabanyes, escassos 2 km de Vilafranca del Penedès.

Molt abans de l'existència de l'església de Sant Valentí, en aquestes terres hi havia construïda una gran vil•la romana, datada entre el segle I aC i els segles IV / V dC. Sobre les restes d'un edifici romà –caminarem sobre les tessel•les del mosaic que forma bona part dels paviments de l'església–, es va construir el temple romànic, documentat al segle XI. Una mica més endavant, abans de l'any 1135, es va establir en aquest lloc l'orde militar religiosa de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem. Allà van instal•lar una de les primeres cases dels hospitalers a Catalunya: la comanda de Sant Valentí de les Cabanyes o del Penedès. Des d'aquest lloc van partir cap a nombroses batalles contra els sarraïns.

Serveis de turisme cultural

L'església atresora uns bells frescos murals medievals (s. XIII i XIV) en què es representen diferents escenes del purgatori, l'infern i hagiogràfiques. En unes recents excavacions arqueològiques es va descobrir part de la necròpolis medieval amb pràcticament un centenar de tombes. Entre aquestes destacava un sepulcre que va ser desmuntat pedra a pedra i traslladat on ara està exposat. Pel tipus de tomba i la seva ubicació en un lloc preferent –prop de l'absis–, així com per les característiques físiques i patològiques del personatge, bé podria tractar-se d'un destacat cavaller hospitaler o, fins i tot, del comanador en persona.